Vzorový formulář odstoupení od smlouvy


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):


Oznámení o odstoupení od smlouvy Adresát prodávající na webové stránce http://www.interkontakt.store


Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)


Datum objednání (*)/datum obdržení (*) --------------------------------------------------------------------


Číslo objednávky --------------------------------------------------------------------


Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ---------------------------------------------------------------------


Adresa spotřebitele/spotřebitelů ---------------------------------------------------------------------


Podpis spotřebitele/spotřebitelů ---------------------------------------------------------------------


Datum -------------------------------------


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.