Nanolab Kyselina octová 25% 5L

Previous

Nanolab Kyselina octová 25% 1L

Previous

Nanolab Letní kapalina do ostřikovačů Nanolab s vůní manga 1 litr

Nanolab Kyselina octová 25% 5L

     0 recenzí  |  Napsat recenzi
Výrobce: nanolab
Kód výrobku: NL778
Dostupnost: 5-7 dní
399,00 Kč
Cena bez DPH: 329,75 Kč

Množství


Nakupujte hned, plaťte později. Bez poplatků! Plaťte přes ComGate.

Kyselina octová 25% 5 litrů

Kyselina octová 25% je univerzální ekologický přípravek, šetrný k životnímu prostředí. Jeho všestranné účinky znaly už naše babičky. Využití najde v kuchyni, vysmejčíte s ním ale i celou domácnost. Odmastí zaneřáděnou digestoř a poradí si s vodním kamenem v trubkách i pračce.

Klíčové vlastnosti a použití:

 • čištění kachliček, umyvadel, wc, dřezů apod. 
 • změkčovač vody
 • odstraňovač vodního kamene z pračky, varné konvice…
 • hubení plevele
 • produkt není určen pro potravinářské účely a k přímé spotřebě

Dávkování: doporučujeme ředění vodou v pořadí kyselina octová do vody.
Skladování: skladujte v uzavřeném obalu mimo dosah přímého slunečního záření na chladném a tmavém místě.

Složení: kyselina octová 25%
Balení: 5 ltr
Dostupné balení: 1 ltr | 5 ltr 
Vzhled: bezbarvá kapalina s ostrým dráždivým zápachem, dokonale mísitelná s vodou
Vzorec: CH3COOH, C2H4O2
CASn: 64-19-7
ES: 200-580-7

Parametry

Kyselina octová % min. 25,00
Acetaldehyd % max. 0,04
Redukující látky (jako kyselina mravenčí)  % max. 0,1
Těžké kovy (jako Pb) % max. 0,0004
Železo % max. 0,0004
Netěkavý zbytek  % max. 0,004

 

Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní. Jen takový výrobek se dostane do prodeje. Nenecháváme nic náhodě. Nabízíme jenom kvalitní, ověřené a vyzkoušené výrobky.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 • používejte ochranné rukavice (ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 • nevdechujte páry
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
 • chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
 • je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
 • zákaz kouření při manipulaci s kyselinou octovou.
 • uchovávejte mimo dosah dětí
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování, přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 • nebezpečí
Parametry

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!